ආයුබෝවේවා!

මේක මගේ පලවෙනි බ්ලොග් සටහනයි. මම මගේ බ්ලොග් අඩවිය තුලින් මාගේ ස්වාධීන අදහස් ඔබ වෙත ගෙන ඒමටයි බලා පොරොත්තු වන්නේ. මගේ බ්ලොග් අඩවිය සිංහල බසින් ලිවීම නිසා ඇතැම් විට සිදු වන දුෂ්තරතා පිලිබදව මා කනගාටු වන අතර ඔබගේ අදහස් දැක්වීමි පිලිබදව ඉතා සතුටට පත් වන්නෙමි. සයිබර් අවකාශයේ සිංහල බස ව්‍යාප්ත වීම සිංහලෙන් බිලොග් ලිවීම මගින් සිදු වන නිසා ඔබට සිදුවන අපහසුතා පිලිබද මා හ‍ට සමාව දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

Advertisements