එ‍කෝමත් එක රටක බැලුවෙමි.

එකමත් එක රටක යනු සනත් ගුණතිලක හදපු පලමු චිත්තර පටයයි. ‍මෙය වැඩිහිටියන්ට පමණක් බැලිය හැකි වර්ගයේ එකකි. එ‍සේ වුවද මා බැලු පොට්  එකේ නම් ඉස්කෝලෙ ඇදුම් ඇද ගත් පොඩි උන් සෑ‍හෙන ගනනත් ඉන්නවා දැක්කත් මොකවත් කියන්න නොගියේ උන් අල කොලයක් හිල් වෙන්න හුජ්ජ කරන්න බැරි උනත් කොලු තාත්තලා ‍වගේ පෙනුන නිසාය. ‍හෝල් එකට මාත් එක්කම සූ ගාලා තිහක් විතර ඉන්න ඇතිය.

‍මෙය සම්භාව්‍ය ගනයේ එකක් නිසා බොහෝ දෙනෙකුට තේරී තිබුනේ නැත. බොහෝ දෙනෙක් ඇවිත් තිබුනේ නිරෝෂාගේ ‍ වැඩ ටික බලා ගැනීමටය. එහෙත් ඉන්ටර්වල් එක එන තුරැ තිබුනේ නිරෝෂා ‍පිදුරු මඩුවක පෙරලගෙන දගලන කැල්ලක් පමණි. මෙම චිත්තර පටය වැඩිහිටියන්ගේ වුනාට මෙය කිරි සප්පයාටත් බැලිමට පුලුවනි. සනත් පුත උඩ දා ගෙන දගලන එක බලලා එපා වෙලා ඉන්න තොට යාන්තමි නිරෝෂාග් කකුල පෙන්වා පොඩි චුන් එකක් ගෙනත් දෙන එක හැර මෙලෝ වැඩි හිටියන්ට පමණක් සීන් එකක් නැතිය.

Advertisements