ආදර්ශවත් උසස් පෙල පංතියක්

මෙම අත්දැකීම අත් දැකිමට ලැබුනේ පසු ගිය සතියේ දිනක කුරුණැගල නගරයේ ප්‍රසිද්ධ පංතියක් කරන ස්ථානයකට ගිය අවස්ථාවේදීය. එය මෙවර උසස් පෙල විභාගයට සහභාගී වන සිසුන් ගේ රසායව විද්‍යා‍ව පුනරීක්ෂණ පංතියකි. එය අනිකුත් උසස් පෙල පංති මෙන්ම අති විශාල ළමුන් සංඛ්‍යාවත් සිටිනු දක්නට ලැබුනි. ඇතැමි සිසුන් සිටියේ පංතියෙන්ද එළියෙනි. මෙම පංතියේ කතා කරන්නේ ගුරැවරයා පමණි. සිසු සිසුවියන් දැහැනකට සම වැදුනා මෙන් පාඩම අසා සිටිනු දක්නට ලැබීමි. ගුැවරයාගේ සරල ඉගෙනුම් ක්‍රමය සිසුන්ට ඉතා රසවත් වන බවක් දක්නට ලැබුනී. මෙහි ඇ.ති විශේෂ බව වන්නේ බුද්ධ දේශනා කියා දීමය. සිසුන්ද එය ඉතා කැමැත්කෙන් ශ්‍රවනය කරනු දක්නට ලැබීය. උසස් පෙල හදාරන තරුන දරුවන්ට මෙවැනි මග පෙන්වීමක් කරනු ලැබිම ඉතා අගය කර යුත‍=. උසස් චින්තනයක් උ‍දෙසා දරුවන් හුරු කිරිම ඉතාම සතුටු දායතය. සිසුන්ට කුමක් හෝ කුනුහරපයක් විකුනා කීයක් හෝ සොයා ගන්නා ටියුෂන් මුදලාලිලා  ඉන්නා මෙවන් යුගයක මෙවැනි ගුරුවරැන් දැයට සම්පතකි. විශේෂය වන්නේ මෙම පංතියේ ප්‍රතිපලද ඉතාම සතුටු දායක වීමයි. වැලන්ටයින්ලා පංති වලින් බිහිකරන ආදර ‍කෝච්චි යන මෙවැනි යුගයක මෙවැනි දසුනක් දක්නට ලැබීම නෙත් තුටු කරවන සුලුය. මෙම වටිනා ගැරුවරයා නම් ආර්.එස්. පින්නපොලය. ඔහුගේ මෙම සත් කාර්ය ඇගයීම පිණිස මෙම බේලොග් සටහනද උපකාරී වේවා!

Advertisements