ශ්‍රී ලංකාවේ දේව ඇදහිලි – 1 – දැඩිමුන්ඩ දෙවියෝ

සදුන් කුමාර මැණික් බණ්ඩාර කීර්ති බණ්ඩාර ආදි විවිධ නම වලින් හදුන්වන මෙම දෙවියන් ස්කන්ධ කුමාර දෙවියන්ගේ වාහල තනතුර හෙවත් සෙනවිරත් තකතුර දරන්නා‍ ලෙස සැලකේ. විෂ්ණු දෙවි‍දුගේ අධිකාරම් දුරයක්ද දරනු ලබයි. දැඩිමුන්ඩ දෙවියන් ‍පුර්නක නම් යක්ෂ සෙන්පතියන්ට දාව එරන්දතී නම් නාග කන්‍යාව කුස පිලිසද උපන් බවද හෙල දිව රජ කල මහබලි රාවනයන්ගේ මුනුබුරකු ලෙසටද හැදින්වේ.

බුදුරජානන් වහන්සේ මාර පරාජය කරන අවස්තාවේදි අනිත් සියලුම දෙවිවරු බියෙන් පලා ගියද දැඩිමුන්ඩ දෙවියන් පමණක් අභීතව සිටි බව බැතිමත්‍ුන්ගේ අදහසයි. දැඩිමුන්ඩ‍ දෙියන්ගේ ප්‍රධාන දෙවොල කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාවනැල්ල ‍ප්‍රදේශයේ අලුත් නුවර පිහිටා ඇත. එහිදී දැඩිමුන්ඩ දෙවියන් විසින් යක්ෂයින් ලවා කපා ඉවත් කරන ලද විශාල ගල් පර්වත වලින් ඉතිරි කැබලි දක්නට ලැබේ.

දැඩිමුන්ඩ දෙවියන් වැදීම පිනිස බාර හාර තිබීම පිනිස ඉතා විශාල පිරිසක් දිනපතා පැමිනෙන අතර සැම දිනයකම දෙවොල බැති මතුන් සදහා විවෘතව පවතී. යක්ෂයන්ට අදිපති ලෙස සලකන දැඩිමුණ්ට දෙවියන් හොදට මෙන්ම නරකටද පිහිට වන බව බැති මතුන්ගේ අදහසයි.

Advertisements