ආගමික සබැදියාව අගය කල යුතුය.

පසු ගිය දි‍නයක මා හට හලාවත යන්න සිදුවිනි. හලාවත ඉතා ප්‍රසිද්ධ මුන්නේෂ්වරහම් පුද බිම වෙතටද යන්න සිදු වුයේ අහම්බෙනි. මුන්නේෂ්වරම ඉතා ප්‍රසිද්ධ හින්දු ‍කෝව්ල් කිහිපයකින් සමන්විතය. එය තුලින් දිස් වුයේ ඉංදි‍යාවේ මදුරාසියේ කෝවිල් සංතිර්නවල ස්වභාවයයි. මුන්නේෂ්වරමේ ප්‍රධාන ‍වහයෙන් දක්නට ලැබෙනුයේ ශිව කෝවිල හා භද්‍රකාලි දෙවි වරුන් වෙනුවෙන් ඉදි කරනු ලැබ ඇති විශාල තෝවිල්ය. හින්දු කෝව්ල් වුවද මෙහිදී ‍අන් ආගම් වල පිරිස්ද පුද පුජා වලට රැස් වී සිටිනු දක්නට ලැබුණී. ආගම්  මත කෙසේ වෙතත් මෙහිදී අගය තල යුත්තේ සියලු දෙනා සමගි සම්පන්නව කටයුතු කිරීමය. සිංහල දෙමල අප සියලු දෙනාටම මෙසේ එතට සමගිව සිටින්නට හැකි නම් මේ රටේ දියුණූව වැඩි කලක් නොවනු ඇත. දෙවියන් අප සියලු දෙනා දෙසම බලා ඇත්තේ එවිටය. විවිධ ආගම් ජාතින් ජිවත් වන මෙවන් රටත මෙවැනි දසුන් මගින් පෙනෙන්නේ ජාතික සමගියමය. නිදහස් ශ්‍රී ලංතාවේ සුලු ජාතින් දැන් නැත. ඇත්තේ රටට ආදරය කරන ජාතින් හා රටට ආදරය නොකරන ජාතීන්ය.

තමන්ගේ ආගම බලෙන් ප්‍රචාරය කරවා බලහත් කාරයෙන් තමන‍්ගේ ආගම අන් අය වෙත ලබා දීමට උත්සාහ කරන ‍අය සිටින මෙවන් යුගයක මෙවැනි මිනිසුන්ගේ අහිංසක බලා පොරොත්තු වෙනුවෙන් දෙවියන් වැදීමේ බලවත් වරදක් මට නම් දක්නට ලැබෙන්නේ නැත. එහෙත් එය ඇතැම් ආගමික මත වලට විරුද්ධ විය හැකිය. කලකට ඉහතදී‍ බෙදු බැතියාට දෙවියන් යැදීම සුදුසු නැතැයි කිවද එතෙක් මෙතෙක් මෙවැනි පුද බිම් වල විවිධාකරයේ ආගම් මත දරන අය සිටිනු දක්නට ලැබීම සුලභ කරුනකි.

තමන්ගේ ආගම තමන්ට ලොතුය. එසේ වුවද අන් මත ගරහා කිරීම සුදුසු නැත. එය මෙකෙත් පහල වු කිසිදු ආගමික නායකයෙක් කර නැත. එහෙත් අද දක්නට ලැබෙන්නේ අප පමණක් හරිය. අප පමණක් සිල් වත්ය යන පිරිස්ය. ඔවුන්ට අන් සියලු දෙනා පවු කරුවන්ය.තමන් පමනක් නිවැරදිය.‍

‍ලොකයේ ආගමි වලින් පොදුවේ කෙරෙනුයේ පුද්ගලයා යහපත් මාර්ගයට යොමු කිරීමය. විවිධාකාර ඉගැන්වීම් වලින් බැති මතුන්ට තමන්ගේ දහම හෝ ආගම මගින් ලබා ගත යුතු පරම සත්‍ය ලබා ගත හැකිය. එහෙත් අන් මත ගරැ කීරීම හා විවිද ආගම් අතර මනා විහ්වාසය ඇති වන පරදි දිවි‍ ගෙවීම බහු වර්ගික රටක දියුණුවට හේතු වේ.

Advertisements