සයිබර් ෂොට් ගැන

සයිබර් ‍ෂොට් ගැන දන්න තෙනෙක් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කියලා‍ දෙනවාද? මම අලුත් සෝනි එරිත්සන් ෆෝන් එකක් ගත්තා. ඒකේ සයිබර් ෂොට් තියෙනවා කියලා ගහලා තිබුනට ඒක වැඩ කරන්නේ නෑ තියලායි ගොඩක් දෙනා තීවේ. සයිබර් ෂො‍ට් වැඩ කරනවාද කියලා බලා ගන්නේ කොහොමද? ‍මේක sony ericsson c902 එකක්. කැමරාව 5MP පොටෝ නම් හොදයි වගේ. දන්න කෙනෙක් කියලා දෙන්න තරහා නැතිව

Advertisements