සෙබලාගේ දරු ‍සෙනෙහස…

image001

යුධ සෙබලකුට ඇත්තේ තද සිතකි. එහෙත් එය ගල් හිතක් නොවේය. යුධ සෙබලාද තවත් එක් සාමාන්‍ය ‍මිනි‍සෙක් පමණක් යන්නට මෙම පින්තුරය හොද නිදසුනක්ය. සෙබලා අන් අයට වඩා ගුනාංග ගනනාවකින් යුක්ත වුවද ඔහුද අන් ම්නිසුන් මෙන් මිනිසත් තමින් පිරුනු අයෙක් වන්නේය. සෙබලාටද දරු සෙනහස පො‍දුය. දරුවන් කවුැත් එක වගේයග දරුවන් මල් වගේ යැයි කියමනක් ඇත. සැබවින්ම දරුවන් මල් වගේමය. මෙම ඡායාරූපය මුලතිව් හිදී ලබා ගෙන ඇතැයි සදහන් වේ. කොහෙන් ගත්තද මෙයින් තියවෙන්නේ‍ සෙබලතු තුල පවතින මානව දයාව මුසු මානුෂිකත්වය මිස වෙන කුමක්ද? තුවක්කුවක් හුරු දෑතට දරුවන් වඩා ගැනීමේ අමාරුවක් ‍නැත එසේ වන්නේ යුධ සෙබලකුටද ආදරණිය පියෙක් වීමට හැකි නිසාය. ඔහු පියෙක් වන්නේ තමන්ගේ ලෙයින් උපන් දරුවාටම නොව මුලු මහත් දේශයේම දරුවන්ටය. එහෙත් මල් වැනි දරුවන්ට අවි අතට දුන්නේ පිරබාහරන්ය. ‍වැදගත්ම දෙය වන්නේ ඔහුද පියෙක් වීමය. ඔහුටද දරු සෙනෙහස දැ‍නුනාට සැක නැත. එහෙත් ඔහු සියලු දරුවන්ට පියෙක් වනු තියා තමාගේ නෑ හිත මිතුරන්ගේ දරුවකුටවත් පියෙක් වූයේද නැත. අපේ සෙබලාගේ හා ඔහුගේ වෙනසද එයයි.

Advertisements