අත්තානං කුරුතේ ලක්ඛිං,අලක්ඛි කුරුතත්තනා

තමාගේ භාග්‍යත් අභාග්‍යත් සලසා ගන්නේ තමාමය.

ලක්ඛී යන්නෙන් මෙහි අදහස් කලේ භාග්‍යයයි. සාමාන්‍ය වචනයෙන් කිවහොත් වාසනාවයි. වාසනාව ඇති කර ගැනීම හෝ නැති කර ගැනීම තමා අතේම පවකින ‍දෙයකි. අනලස්ව කටයුතු කිරීම මගින් තමාගේ වාසනාව ඇති කර ගත හකිය. එහෙත් අප සමාජයේ දක්නට ලැබෙන්නේ කිසිවකුට හෝ දොස් පැවරීමයි. තමාගේ කටයුතු වලට වග කිව යුත්තේ තමාම මිස වෙන කිසිවකුත් නොවේ. තමාගේ සියයට සියයක වගකීම තමා අතේ මිස වෙන තිසිවකු අත නොවන බව අප ‍තේරුම් ගත යුතුය. එහෙත් අප සමාජයේ වැඩක් කිරිමට බොහෝ දේවල් ගලපනු දක්නට ලැබේ. ඇතමෙක්ට තමන්ගේ ග්‍රහයා හොද වන තුරු කිසිවක් කිරිය නොහඅකිය. සියල්ලම තේන්දරයට පවරා කර බා‍ගෙන අනලස්ව දිවි ගෙවීම සැබෑ කාලකන්නි කමකි.

උත්සාහය මහන්සිය නොපසු බස්නා වීර්ය ආදී ගුනාංග නිසා අද සමාජයේ ඉහලම තල‍ වල වැජබෙන බොහෝ දෙනා එම තත්වයන්ට ලං වූයේ ක්‍රියා කිරීම නිසාය. උපතේන් අපට ලැබෙනුයේ ඉතා අල්ප දේවල් කිහිපයක් පමණි. ඉතිරි සියල්ල අප විසින් ලබා ගත යුතුව ඇත.

තම හිසට තම අතමය සෙවනැල්ල යැයි කියමනක් අප අතර ඇත. එබැවින් තමා‍ ගේ වාසනාව ලබා ගැනීම තමා අත පවතින දෙයක් මිස එය වෙන බාහිර  කිසිවකුට අයත් නොවන දෙයක් බව වටහා ගෙන තමාගේ දියුනුව උදෙසා අනලස්ව ක්‍රියා තිරීමෙන් තමාගේ ජීවිතයේ දියුනුවක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත. අප සිනා සෙන විට අප සමග සිනා සීමට දහසක් දෙනා සිටියද අප සමග අඩන්නට ඇත්තේ අප පමණක්ම බව සි‍හියේ තබා ගැනීම ඉතා යහපත්ය.

Advertisements