විපරම ගැන විපරමක්

විපරම යනු ස්වාධින රුපවාහිනියේ පුවත් විකාශයෙන් පසුව විකාශය වන ආණ්ඩුවේ ප්‍රශස්ති ගායනයයි. මහින්ද අබේසුන්දර මෙහි ර‍චකයා වන අතර මෙයින් තීමට බලා පොරොත්තු වන එකම දෙය වන්නේ ආණ්ඩුවට සුදු හුණු ගෑම පමණි. මෙයින් බහුල වහයෙන් කරනුයේ මහින්ද මහතා ප්‍රමුඛ ආන්ඩුවේ  රෙදි කුලියට අපුල්ලීමය. එක්කෝ සිරසට බනී, නැත්තම් රනිල්ට බනී නැත්තම් කරන්නේ ආණ්ඩුවේ ගුණ ගායනයය. රජයේ ජනමාධ්‍යය මගින් තොහොමත් වන්නේ ආණ්ඩුවේ හොද කීමය. නැත්තම් වන්නේ ආණ්ඩුවේ උදහසට ලක්වී ගෙදර යාමට සිදු වීමය. ඇත්ත සිද්ධිය එසේ වුවද රජයේ ජනමාධ්‍ය තුල අපක්ෂපාතීත්වයත් නම් කවදාවත් දක්නට ලැබෙන්නේ නැත. එසේ වන්නේ ඇයි දැයි දන්නේ ඒවායේ ලොක්කන් පමණි.

ආණ්ඩුවේ දොසක් කියනා සියලු දෙනාට දැන් ඇලවෙන්නේ දේශ ද්‍රෝහී ලේබලයයි. ආණ්ඩුවේ හොද අගය තල යුතුය. එය කිවාට කම් නැත. එහෙත් වරදද දැකිය යුතුමය. එහෙත් වන්නේ හොද පමණක් දැකිමය. මර්වින් ගොයියා වරක් ජාතිත රූපවාහිනියට ‍ගහන්න ගිහින් නැට්ටේ ඉදන්‍ ගොම ගා ගත්තාය. එදාත් විපරමින් කිවේ මර්වියා හොද කෙනෙක් බවය. මර්වියා හොදය,හැබැයි ටිකය.

විපරමින් විපරම් කරන්නේ ආණ්ඩුව ගැන පමණි. එහෙත් මහින්ද අබේසුන්දර තව ටිකක් අපක්ෂපාතී වන වා නම් හොදය. එසේ කල යුත්තේ මහින්ද සමරසිංහ ටද හොද නිදහස් මාධ්‍ය වේදියෙක් වීමට හැකි නිසාය.

ආණ්ඩුවේ නාලිකාවල ආණ්ඩුව ගැන කියනවා ඇරෙන්න වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැති වුවද මෙවැනි වැඩ සටහනකින් විපරම් තල යුත්තේ රටේ තොටේ වන සියලු දේවල් ගැනය. මහින්ද අබේසුන්දර මහතා මෙ‍වැනි දේ පිලිබදව අවධානය යොමු කර තමන්ගේ මාධ්‍ය ජීවිතයෙන් රටටද යමක් කරනවානම් එය රටටද එතුමාටද කරනා යහපකත් දෙයකි.

Advertisements