මතට තිතටත් තිතක් වැටෙයිද?

මතට තිත යනු ආණ්ඩුවේ නවතම වැඩසටහනයි. මෙය ක්‍රියාත්මක වීමට තව වසර 6 ක් එනම් 2015 වන බව ආණ්ඩු‍ව මගින් පුතාශ කර ඇත. ආණ්ඩුවට යුද්ධය නවත්වන්නට ගියේ වසර 3 ක් වැනි කෙටි කාලයකි. එහෙත් මත් රකුසා සමග කරනා යුද්ධයට තවත් වසර 6 ක් පමණ ගත වීමේ පෙනී යන්නේ මෙය රුදුරු ත්‍රස්තවාදීන් සමග කල යුද්ධයටත් වඩා බරපතල වන බව නොවේද?

ජනතාවට මත් වතුර බෙදා දීමේ බලපත්‍ර ලබා දෙන්නේ ආණ්ඩුවෙන්ය. ආණ්ඩුවේ බොහෝ මැති ඇමති වරුන්ට මත් පැන් අලෙවි හල් ඇත. කරුනු කාරනා එසේ බැවින් මත් උවදුරට තිත තිබීම බොහෝ සේ දුෂ්කර වනු ඇත. එහෙත් ‍කෙසේ හෝ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් ‍රටේ බහුතර ජනතාවක‍ගේ දුප්පත් බව තුරන් වනු නියතය. මත් පැන් හා මත් ද්‍රව්‍ය මගින් සිදු කරන හානිය අති මහත්ය.  නූගත් තම මෙයට ප්‍රධානම හේතුව වී ඇත. කෙසේ හෝ මේ යුද්ධයද  ඉක්මණින් නිම කිරීමට හැකියාව ලැබේවායි අප සැම එක සිතින් ප්‍රාර්තනා කරමු.

Advertisements