මමත් වින්ඩො‍්ස් 7 දා ගත්තා

මමත් ඔන්න අපේ තිලිණ බුවාට පිං සිද්ධ වෙන්න වින්ඩෝස් 7 බා ගෙන දා ගත්තා. අවුලක් නම් නෑ තාම. එලකිරි වගේ වැඩ. ඒත් මේකේයි විස්ටා වලයි වැඩි වෙනසක් නම් නෑ වගෙයි තේරෙන්නේ. මොකක් උනත් දැන් ඉතින් දාලා ඉවරයිනේ. කරලම බලමු. තිළිණ බුවා ට ස්තුතියි.

Advertisements