අඩන්න තරම් දුෂ්ෂ්‍යන්තට දුක මොකෝ..

දුෂ්ෂ්‍යන්ත් වීරමන් කවුරුත් දන්නා ‍ලංකාවේ මයිකල් ජැක්සන් කොපිය කරපු කෙනාය. සිරසින් කල ඩාන්සින් ස්‍ටාර් හි දුෂ්ෂ්‍යන්ත් නැටුවේ මයිකල් ජැක්සන් මෙනි. ඇත්තටම මයිකල් වගේ වීම කෙසේ වෙතත් දුෂ්ෂ්‍යන්තට නටන්න නම් හොදට පුලුවනිය. හෂිනි නැමත් ‍පොඩි කෙල්ලත් එක්ක හොදට නැටුවේය. ගොඩක් අය හිතුවේ දුෂ්ෂ්‍යන්ත හෂිනිත් එක්ක යාලුයි කියාය. කෙල්ලගේ නම් හිතේ එහෙම තිබුනාට දුෂ්ෂ්‍යන්ත් එහෙම ප්‍රසිද්ධියේ කිවේ නැතිය. කෙසේ වෙතත් මයිකල්ව නම් හොදට අනුකරණය කර තිබුණි.

පසුගිය දිනෙක ස්වර්ණවාහිනයෙන් විකාශය වන හද රැදි පැයට මයිකල් ගේ මරණය පිළිබද මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය කරන්න ගෙන ආවේ දුෂ්ෂයන්තය. කතා කරන්න බැරි වෙන්නම මු අ‍ඩාගෙන ගියේ මුගේ අම්මා අප්පා මලා වගේය.  පසුගිය කාලේ අපේ කොල්ලෝ යු‍ද්ධ කර මැ‍රෙනවිට මුන්ගේ ඇස් වල කදුලු තිබුනේ නැත. කොහේවත් නැති මයිකල් මැරුනාම නම් මුට ඉන්න හිට්න්න තැන් අමතක වෙලා අඩ‍න්න උනේ ඇයි කියලා දන්නේ මු විතරය. මයිකල් මිය යාම දුකය. ඒත් මෙච්චර දුක මොකෝ කියා දන්නේ නැත. අවසානයේ කියන්න ඇත්තේ ඇස් ගෙඩි වලට හෙන ගහලද සිහලුන්නේ යන්නය.

Advertisements