මේ දවස් වල අපි

මේ දවස් ටිකේ ලියන්න දෙයක් නැතිව ලත වෙන එක තමයි ප්‍රධානම දේ වෙලා තියෙන්නේ. එක එක උන් එක එක කතා කියනවා. කැළණීයේ උන්ට නිවාඩු නිසා ඒ සේරමලා අපේ ගෙදරට සෙට් වෙලා. උන්ට නිවාඩු උනාට අපිට වැ‍ඩ නේ. අපි ත්‍රිකුණාමලයේ යන්න කියලා සෙට් වෙන්නේ. ඒත් ඉතින් ‍අපේ සෙට් එකත් එකත් එක්ක යන්න පුලුවන් ‍වෙයද දන්නෙත් නැ. අනික ආර්ථීක අර්බුදය හොදටම දැනිලා ඉන්න‍  වෙලාවේ මෙලෝ රහක් නැතිව ‍ට්‍රප් යන්න පුලුවන්ද ‍අනේ. මොනා කරන්නද ඉස්සරහට දවස් දෙක තුනක් අන්තර්ජාලය‍‍ට එන්න වෙන එකක් නැති වෙන පාටයි. කමක් නැ ඉතින් මක් කරන්නද? එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නංකෝ…

Advertisements