රිය අනතුර

ඔන්න ඊයේ හදිස්‍සියේ ගමනක් යන්න සෙට් වෙලා යන්න ගියා. එත‍කොට තමයි මේ සින් ‍එක දැක්කේ. මේක වෙලා තිබ්බේ කුලියාපිටිය මාදම්පේ පා‍රේ දුම්මලසුරියට ආසන්නයේ. පාරේ නිති කඩපු නිසා තමයි මේ සේරම වෙන්නේ. පේනවානේ ත්‍රිරෝදෙට වෙලා තියෙන දේ. රියදුරු අයියාව නම් ටිකක් තුවාලයි. කවුරු උනත් පාරේ යන කොට හොද පරිස්සමින් යනවා නම් හොදයි… පේනවානේ වැරදෙන්න මහ වෙලාවක් යන්නේ නැ..

Advertisements