වාර්ෂික පිච්ච මල් පුජාව….

කොටපොල අමරකිත්ති හිමියන් ප්‍රමුඛ ශාන්ති පදනම මගින් වාර්ෂිකව පවත්වන පිච්ච මල් පුජාව මෙවරත් අද දින අනුරාධපුර ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ අභියස පැවැත්වේ. මේ සදහා ස්වාධීන රුපවාහිනි සේවය මගින් සජීව විකාශයක් ගෙන එන අතර පින් කැමති සිත් ඇත්තෝ  බලත්වා…

Advertisements