මගේ බ්ලොග් අඩවිය මගේය..

මගේ බ්ලොග් අඩවියට පිටස්තරයා විසින් එවා තිබු ප්‍රතිචාරයක් නිසා මෙය ලිවිමට සිදු විය. මාග් දුටුගැමුණු රජ අනතුරේ යන මැයෙන් ලියන ලද බ්ලොග් සටහනට පලමුවෙන්ම ප්‍රතිචාර ඇතුල් කර තිබුනේ පිටස්තරයා ය. එහෙත් එය මට ඉවත් කිරිමට සිදු වුයේ එය අනවශ්‍ය දෙයක් ලෙස මට හැගී ගිය නිසාවෙනි. පිටස්තරයා මල පැන මා හට ගොබ්බයෙක් යැයි අමතා උරන වී ඇත. මගේ බ්ලොග් අඩවිය මා‍ ගේය. එහි සියලු දේ මට කැමති පරිදි කිරිමට මට අයිතියක් ඇත. මට කැමති නම් ඉවත් කිරිමට හෝ පල කිරිමට හැකිය. ඒ සදහා මා හට කිසිවෙකුගෙන් අවසර ගැනිමට අවශ්‍ය නැතිය. පිටස්තරයාගේ අදහස් මාගේ අඩවියේ පල කිරිමට අවශ්‍ය වි හෝ නොවීම මාගේ දෙයක් බැවින් මා විසින් සිදු කග දෙයට කිපිමෙන් පලක් නැත. පිටස්තරයාගේ සිත් රිදුනේ නම් සමා වන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි…

Advertisements