චැනල් 4 ටත් ‍කෙලවෙයි…

2112C4_Prove_G

පසුගිය දින වලදී බ්‍රිතානයයේ චැනල් 4 නාලිකා‍වෙන් විකාශය කරන ලද මෙම වීඩියෝ පටය ව්‍යාජ එකක් බවට ලංකාවේ ‍රජය විසින් ප්‍රකාශ කර ඇති බවත් ඒ සදහා වරද නිවැරදි කිරිමක් එකි නාලිකා වලින් නොකල හොත් නිතිමය පියවර ගැනිමට සිදුවන බව රජය අවධාරණය කරයි. මෙහි සත්‍ය අසත්‍ය බව කෙසේ වෙතත් මෙමගින් ලංකා රජය හා යුධ හමුදාවට විශාල පහරක් එල්ල වී ඇත. එමගින් ඇති කරවන හානිය සුලු පටු නොවන බව තේරුම් ගත් රජය විසින් දැන් එම වීඩියෝ පටය අසත්‍ය එකක් බවට ඔප්පු කිරිමට හැකි සියලු දේ කිරිමට සිදු කරනු බව පෙනේ. සිදු වන්නේ කුමක්දැයි අප බලා සිටිමු.

Advertisements