මමත් පොත් ගන්න ගියෙමි.

ඔන්න ඉතිං මමත් පොත් ගොඩක් ගේන්න හිතාගෙන ගියා පොත් ප්‍රදර්ශනය බලන්න. පොත් එකම ලෝකයයි. හැබැයි කියන තරම්ම නම් ලාභ නැ ‍වගේ සමහර පොත්. පරණ පොත් නම්  තිබ්බා නියමෙට. කාන්තාරයේ දරුවෝ පොත හම්බ උනා. තව ආස කරන පොත් ගොඩකුයි ගත්තා කියවන්න.කොහොම හරි මට හම්බ උනා නිය වයලින් සිතාර් එස්රාජ් රෙකෝඩ් වගයක්. මාර ගති. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවානම් ඉල්ලන්න හොදේ…..

Advertisements