අලුත් සිංදුවක් අහමුද? (සයුරි)

අපේ කොල්ලෙක් කරපු අලුත් සිංදුවක් තියෙනවා.. මේක ඔයාලටත් අහන්න දෙන්න හිතුනා. බලන්න ලස්සනද කියලා. මේක කියන්නේ දුමින්ද. හොද සංගීතය දන්න කොල්ලෙක්. අහලාම බලන්නතෝ ලස්සනද කියලා. මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකක් ගැනද කියලාත් බලන්න….

මේක අප්ලෝඩ් කරන්න මට හොද සයිට් එකක් හම්බ උනේ නැ. මේකට තමයි දැම්මේ. ටිකක් ඉවසලා ඉදලා බාගන්න

මෙන්න බාගන්න….අහලා බලලා හොද නරකත් කියන්න…

Advertisements