ලංකානෙට් උබුන්ටු දා ගතිමි

ලංකානෙට් ආයතනය මගින් දෙන ලද උබුන්ටු කස්ටම් සිඩි එක මාත් දා ගත්තා. මේක නම් නියමම ැඩක්. අපි ඉතින් අවුරුදු ගානක් කවුලුත් එක්ක හිටපු අය නිසා මේක ටිකක් අමුතුයි වාගේ. ඒත් ගානක් නැ. මේ දවස්වල පොඩි නිවාඩුවක් තියෙනවා ඒකේන් අපේ යාලුවෙක් සෙට් කරගෙන අහගන්නවා දන්නැති ඒවා. ලංකාවේ ඕපන් සෝස් ප්‍රචාරය කරන්න ලංකානෙට් ආයතනය ගන්නා උත්සාහය අගය කරන්න ඕනේ. මේ ලියන්නේ එතුමන්ලාට තව තවත් මෙවැනි දේවල් කරන්න ශක්තිය ලැබෙන්න කියා පතන ගමනුයි. එකම අවුලකට තියෙන්නේ මගේ කැනෝන් ස්කැනරේ ගන්නේ නැති එකයි. ඒක දාන හැටි දන්න අය උදව් කරන්න. ලංකානෙට් ආයතනයට මෙවැනි දේ කිරිමට තව තවත් හැකියාව ලැබේවා….

Advertisements