ජිවත් වෙන්න ආසයි…

අපි කවුරුත් මොන දේ කරත් ඒ කරන්නේ ජිවත් වෙන්න කියලායි මම නම් හිතන්නේ. නැත්තම් අපිට පුලුවන් මොකවත් කරන්නේ නැතිව ඉදලා මැරිලා යන්න. මොනවා කරත් ඒ කරන්නේ අපි කවුරුත් ජිවත් වෙන්නයි. ඒත් ජිවිතය සසර කලකිරි මහණ දම් පුරණ භික්ෂුවකගේ තියෙන සතුට අපි ගාව නැ කියලායි මට නම් හැම වෙලේම හිතෙන්නේ. මොකද අපි කොච්චර දේවල් කරත් අවසානේ අපි හොයන සතුට අපි ගාව නැ.සල්ලි තිබ්බත් ගැටලු සල්ලි නැතත් ගැටලු. මොනවා කරත් අවසානයේ කරන්න දෙයක් නැතුව අපි ඉන්නේ ජිවත් වෙන්න ආස නිසයි.

කාටවත් ජිවත් වෙන එක තිත්ත කරන එක ගොඩක් නරක දෙයක්. මොකද මොන දේ කරලා හරි කාවවත් අපහසුතාවයකට කරදරයකට පත් කලොත් ඒකේ විපාකය අනිවාර්යෙන්ම ගෙවන්න සිද්ද වෙනවා. මොනවා හරි කරලා අපි හැමෝම ජිවත් වෙන්න ඕනේ. ඇති නැති අපි හැමෝම….

 

 

Advertisements