ඔබගේ රැකියාව ඔබම තෝරාගන්න

ඔබ දැන් කරමින් ඉන්නේ ඔබ ආසා කරනා රැකියාවද කියා ඔබ මොහොතකටවත් සිතා බැලුවාද ? අප බොහෝ දෙනා කරනුයේ අපට අවශ්‍ය ජිවත් වීමේ අවශ්‍යතා පිරිමහා ගැනීමට කියක් හෝ හොයා ගැනීමටය. අප බොහෝ දෙනා කරනුයේ අපට අපගේ අසරණ කම පිරිමහා ගැනීමට කුමක් හෝ ජිවන මාර්ගයක නිරත වීමය. එහෙත් අප දුක් විදිමින් රැකියාවක් කිරිමේ අවශ්‍යතාවය කොතරම්ද කියා අපට තව කෙනෙකුට හෝ කතා කර හෝ පැහැදිලි කරිම් පවා කර ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් ඇති විය හැකිය.

ලෝකයේ බොහෝ ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය චරිත, ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ජිවන චරිත අධ්‍යනයෙන් අපට තේරැම් ගැනිමට හැකි වන්නේ ඔවුන් කෙසේ හෝ තමන් ආශා කරවා වෘත්තියේ නිපුනයන් වි ඇති බවය. උදාහරණයක් ලෙසට ඇපල් නිර්මාතෘ ස්ටිව් ජොබ්ස් මහතාගේ ජිවන දැක්ම ගෙන බැලු විට පෙනෙන්නේ ඔහු ආශා කරනු ලැබු වෘත්තියෙන් ඉදිරියට යාමට කටයුතු කරනු ලැබූ බවය.

ඔබ අාශා නොකරන වෘත්තියේ කොතරම් කාලයක් ගත කලද එයින් ඔබට අත් වන්නේ බොහෝ විට ආර්ථික වාසියක් පමණි. බොහෝ විට රැකියාවක් එපා වනු ලබන්නේ එම රැකියාවට ඇති ආසාව නැති විම නිසාය. ආයතනයේ ප්‍රධානියා හෝ නව සේවා ස්ථානය ඔබට අවශ්‍ය පරිදි පරිදි ඔබට හැසිරවීමට නොහැකි වන විට ඔබට සිතෙන්නේ රැකියාව එපා වු ලෙසටය. එහෙත් ඔබට එයට අනුගත විය හැකි නම් එම අවධානම ඔබ වෙතට එනු ලබන්නේ නැත. ඒ කෙසේ වුවද බොහෝ රැකියාවල් එපා වනුයේ ඔබගේම ඇතැමි දුර්වල කම් නිසාය. උදාහරණයක් ලෙසට ඔබ බොහෝ වැඩ මග හරිමින් ඔබගේ වගකීම් නිසි පරිදි ඉටු නොකරන අවස්ථාවන්හිදී ඔබ ආයතනයේ උදහසට ලක් වීමට ඉඩ ඇත. එවිට ඔබට රැකියාව එපා වනු ඇත. එවිට ඔබ විසින් කල යුත්තේ ඔබගේ අඩු පාඩු සකස් කර ඉදිරිය සාර්ථක කර ගැනීමය.

ඇතැම් ප්‍රධානීන්ට අප අකමැති වනුයේ එම ප්‍රධානීන් සමග වැඩ කිරිමේදී අප ඔවුන් අපගේන් බලාෙපාරොත්තු වන දෙය අපට ලබා දෙන්නට නොහැකී වීම නිසාය. එවිට අප කර යුත්තේ අපගේ සිමාවන් තුල රැකියාව නිසි පරිදි වගකීමෙන් කිරිමයි. එසේ නොමැති විටදී ආයතන ප්‍රධානියන්ගේ උදහසට ලක් වීමට අපට සිදු විය හැකිය. බොහෝ තද පාලකයන් සමග වැඩ කිරිමේදී බොහෝ විට අපගේ අඩු පාඩු මග හැර ගැනීමට අපට හැකි වනු ඇත.

රැකියාව අපායක් කර ගන්නේද අපමය. එය දෙව් ලොවක් කර ගන්නේද අපමය. ජිවිතය ඔබගේය. එහි තිරණ ගැනීමේ අයිතිය ඇත්තේ ඔබටය…

Advertisements