යහ පාලනය හා පිකටින්

මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේ කිරි ලබා දී පිකටි්න් කිරිම අප කාටත් හොදින් මතක ඇතැයි සිතමු. ඒ කෙසේ වෙතත් අද බලයට පත් වි ඇති රජය මැතිවරණයේදි පුල පුලු කියනු ලැබුවේ සියල්ලට වඩා නිතිය හා අධිකරණයේ ස්වාධිනත්වය රැක කටයුතු කරන බවයි. අද වන විට පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තුමා හොදින් වොෂින් මැෂින් රාජකාරිය කරගෙන යනු පෙනෙන්නට තිබේ. කෙසේ වෙතත් මෛත්‍රි දුන් පොරෝන්දු සම්බන්ධව දැන් කර කියා ගත නොහැකිව මෙන් බලා සිටි. ඇත්තටම මෛත්‍රි විතරක් නෙමෙයි රනිල් වවත් මේකට ගාගන්න ඕනේ….

Advertisements