ඔබ සියලු දෙනාම ‍මාගේ බ්ලොග් අඩවියට පිලිගන්නේ ඉමහත් සාදර සිතිනි.  මාගේ බ්ලොග් අඩවිය මගේ පුද්ගලික අදහස් පල තිරීම සදහා යොදා ගන්නා නිසා ඔබගේ ඇතැම් අදහස් පල කිරීමට නොහැකි වීම පිලිබද කණගාටු‍ වෙමි. ඔබගේ වටිනා අදහස් ඉතා ගරැ කර පිලිගනිමි.මෙම අඩවිය සිංහලෙන් පල කිරීම නිසා ඇතැම් විට ඔබට පැහැදිලිව දර්ෂනය ‍නොවීමට ඉඩ ඇත. එහෙත් සයිබර් අවකාශයේ සිංහල භාවිතය ව්‍යාප්ත කිරීමට එය ඉවහල් වන නිසා තරුණාවෙන් අපහසුතාවය ඉවසා සිටින මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

Advertisements